سد مخزنی تنگ سرخ شیراز

توضیحات پروژه

 • نوع سد : خاکی با هسته رسی
 • مکان : استان فارس ، ۳ کیلومتری شهرستان شیراز
 • ارتفاع : ۷۰ متر
 • طول تاج: ۵۳۵ متر
 • حجم خاک ریزی : ۱۹۳۲۰۰۰ متر مکعب

تاریخ شروع پروژه :۱۳۹۱

001

سد مخزنی کوار

توضیحات پروژه

 • نوع سد : خاکی با هسته رسی
 • مکان : استان فارس ، ۱۵ کیلومتری شهرستان کوار
 • ارتفاع : ۵۵ متر
 • طول تاج: ۳۰۰ متر
 • حجم خاک ریزی : ۱۰۰۰۰۰۰ متر مکعب
tt0

چهار خطه کردن محور هراز

توضیحات پروژه

 • طول تونل ها: چهار رشته تونل به طول کلی ۲۵۰۰متر
 • طول جاده : ۳/۵ کیلومتر
 • تعداد پل : سی عدد
 • تاریخ شروع پروژه :۱۳۹۰
pr1