سد مخزنی جیرفت

توضیحات پروژه

 • نوع سد : بتنی دو قوسی
 • مکان : استان کرمان ، ۴۰ کیلومتری شهرستان جیرفت
 • ارتفاع : ۱۴۰ متر
 • طول تاج: ۲۴۰ متر
 • حجم بتن ریزی : ۳۴۰۰۰۰ متر مکعب

تاریخ بهره برداری : ۱۳۷۱

سد مخزنی ماکو

توضیحات پروژه

 • نوع سد : خاکی با هسته رسی
 • مکان : استان آذربایجان غربی ، ۲۰ کیلومتری شهرستان ماکو
 • ارتفاع : ۷۸ متر
 • طول تاج: ۲۱۰ متر
 • حجم خاک ریزی : ۱۴۳۰۰۰۰ متر مکعب
 • دوره ساخت :۱۳۶۸-۱۳۷۳
makho

افزایش ارتفاع سد اکباتان

توضیحات پروژه

 • نوع سد : بتنی
 • مکان : استان همدان ، ۵ کیلومتری شهرستان همدان
 • ارتفاع قدیم : ۵۴ متر
 • ارتفاع جدید: ۷۲ متر
 • طول تاج: ۶۳۷ متر
 • حجم بتن ریزی : ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب

دوره ساخت : ۱۳۸۱-۱۳۸۷

افزايش ارتفاع سد بتنی اكباتان

توضیحات پروژه

 • افزایش ارتفاع سد اکباتان
 • نوع سد : بتنی
 • مکان : استان همدان ، ۵ کیلومتری شهرستان همدان
 • ارتفاع قدیم : ۵۴ متر
 • ارتفاع جدید: ۷۲ متر
 • طول تاج: ۶۳۷ متر
 • حجم بتن ریزی : ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب

دوره ساخت : ۱۳۸۱-۱۳۸۷

سد مخزنی سلمان فارسی

توضیحات پروژه

 • نوع سد : بتنی قوسی وزنی
 • مکان : استان فارس ، ۲۰ کیلومتری شهرستان قیر
 • ارتفاع : ۱۲۵ متر
 • طول تاج: ۳۵۳ متر
 • حجم بتن ریزی : ۱۰۰۰۰۰۰ متر مکعب

تاریخ بهره برداری : ۱۳۸۴

سد مخزنی بار

توضیحات پروژه

 • نوع سد : خاکی با هسته رسی
 • مکان : استان خراسان رضوی ، ۱۵ کیلومتری شهرستان نیشابور
 • ارتفاع : ۴۲ متر
 • طول تاج: ۱۵۱۲ متر
 • حجم خاک ریزی : ۳۲۰۰۰۰۰ متر مکعب

دوره ساخت : ۱۳۸۷-۱۳۹۲

تونل های انحراف آب سد دویرج

توضیحات پروژه

 • مکان : استان ایلام ، ۱۵ کیلومتری شهرستان دهلران
 • طول هر تونل : ۳۰۰ متر
 • قطر حفاری: ۸۰/۵ متر
 • قطر نهایی : ۵ متر

دوره ساخت : ۱۳۸۱-۱۳۸۳

00

تونل ها و بند های انحرافی پروژه قمرود و چشمه سرداب

توضیحات پروژه

 • مکان : استان لرستان ، ۶۰ کیلومتری شهرستان الیگودرز
 • تونل دره لکو به طول ۱۸۹۰ متر و قطر ۲/۵ متر
 • تونل دره دایی به طول ۲۴۹۰ متر و قطر ۲/۵ متر
 • تونل چشمه سرداب به طول ۱۱۸۲ متر
 • ساخت بندهای انحرافی دره دزدان و دره دایی

دوره ساخت : ۱۳۸۸-۱۳۹۱

1212
12122