توضیحات پروژه

  • نوع سد : بتنی
  • مکان : استان همدان ، ۵ کیلومتری شهرستان همدان
  • ارتفاع قدیم : ۵۴ متر
  • ارتفاع جدید: ۷۲ متر
  • طول تاج: ۶۳۷ متر
  • حجم بتن ریزی : ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب

دوره ساخت : ۱۳۸۱-۱۳۸۷