توضیحات پروژه

  • مکان : استان ایلام ، ۱۵ کیلومتری شهرستان دهلران
  • طول هر تونل : ۳۰۰ متر
  • قطر حفاری: ۸۰/۵ متر
  • قطر نهایی : ۵ متر

دوره ساخت : ۱۳۸۱-۱۳۸۳

00