توضیحات پروژه

  • مکان : استان بوشهر – شهرستان کنگان
  • تعداد ساختمان ها :۹ پست برق و ساختمان آتش نشانی به متراژ ۳۰۰۰۰ متر مربع
  • حجم کارهای فلزی : ۱۵۰۰ تن
pt1