توضیحات پروژه

  • نوع سد : خاکی با هسته رسی
  • مکان : استان خراسان رضوی ، ۱۵ کیلومتری شهرستان نیشابور
  • ارتفاع : ۴۲ متر
  • طول تاج: ۱۵۱۲ متر
  • حجم خاک ریزی : ۳۲۰۰۰۰۰ متر مکعب

دوره ساخت : ۱۳۸۷-۱۳۹۲