توضیحات پروژه

  • نوع سد : بتنی قوسی وزنی
  • مکان : استان فارس ، ۲۰ کیلومتری شهرستان قیر
  • ارتفاع : ۱۲۵ متر
  • طول تاج: ۳۵۳ متر
  • حجم بتن ریزی : ۱۰۰۰۰۰۰ متر مکعب

تاریخ بهره برداری : ۱۳۸۴