توضیحات پروژه

  • نوع سد : خاکی با هسته رسی
  • مکان : استان آذربایجان غربی ، ۲۰ کیلومتری شهرستان ماکو
  • ارتفاع : ۷۸ متر
  • طول تاج: ۲۱۰ متر
  • حجم خاک ریزی : ۱۴۳۰۰۰۰ متر مکعب
  • دوره ساخت :۱۳۶۸-۱۳۷۳
makho