توضیحات پروژه

  • نوع سد : خاکی با هسته رسی
  • مکان : استان فارس ، ۱۵ کیلومتری شهرستان کوار
  • ارتفاع : ۵۵ متر
  • طول تاج: ۳۰۰ متر
  • حجم خاک ریزی : ۱۰۰۰۰۰۰ متر مکعب
tt0