توضیحات پروژه

  • طول تونل ها: چهار رشته تونل به طول کلی ۲۵۰۰متر
  • طول جاده : ۳/۵ کیلومتر
  • تعداد پل : سی عدد
  • تاریخ شروع پروژه :۱۳۹۰
pr1