شرکت پیماب در سال 1362 به منظور انجام فعالیت های اجرایی در زمینه کارهای زیر بنایی آب شامل سد سازی ، تونل های انتقال آب ، نیروگاههای برق آبی ، فاضلاب های شهری تاسیس و پس از انجام چند پروژه موفق گستره فعالیت های خود را افزایش داده و به عنوان یک پیمانکار عمومی صنعت احداث در زمینه هایی همچون نفت و گاز ، راه ، ساختمان های صنعتی و مسکونی پروژه های مهمی را به ثمر رسانده است .